Beschrijving

een paar uiterst zeldzame vazen

Verkocht

Een paar vazen met een volledig met zwarte en witte klei ingelegd decor van pauwenveren en liervogels. Hoog 40 cm. Hoogstwaarschijnlijk hebben deze vazen gestaan op de eerste Internationale Tentoonstelling van moderne Decoratieve Kunst in Turijn in 1902. De vaas met een uitgebreide ingelegde decoratie van pauwenveren was destijds veruit het duurste stuk van de Amstelhoek fabriek: 37,50 gulden. ( litt. Amstelhoek 1897-1910, uitgave Museum het Princessehof, Leeuwarden, blz.32 en 37 afb. 21)